O nás

Občianske združenie 1051 vzniklo z iniciatívy rodákov a obyvateľov obcí  Veľké Úľany, Lenčehel, Sedín a Hajmáš (ďalej len Veľké Úľany) so zámerom pomáhať a podporovať ich rozvoj ako výnimočných obcí, ktoré uchovávajú hodnoty mnohých tradícií a zvykov. Snaha občianskeho združenia 1051 je vytvárať pre obyvateľov obce Veľké Úľany a jej priateľov priaznivé životné podmienky v podobe kultúrnych, spoločenských, záujmových, športových aktivít a prácu s našimi deťmi – „Našou budúcnosťou“. Medzi ďalšie prioritné ciele združenia patrí aj aktivizovanie obyvateľov obce Veľké Úľany a ich účasť na procesoch plánovania a rozhodovania, obhajovať záujmy občanov na miestnej a regionálnej úrovni, vydávanie propagačných materiálov a publikácií.

Našimi názormi i názormi širšej verejnosti – obyvateľov obce Veľké Úľany, aktivitami a dobrovoľníckou prácou chceme aktívne zasahovať do života obce Veľké Úľany a napomáhať jej obyvateľom v ich prospech.

Keďže občianske združenie 1051 je združenie v „zárodku“ našou prácou a zároveň výzvou je popularizácia občianskeho združenia, upovedomenie obyvateľov obce o jeho činnosti na území našej obce a jeho prezentácia v tom najlepšom obraze a ponímaní.

Internetová stránka poskytuje podrobné informácie o činnosti a aktivitách občianskeho združenia 1051 , informácie o štatutárnych orgánoch a stanovách.