Deň Zeme

?? Obrovská vďaka patrí všetkým priateľom, obyvateľom a všetkým účastníkom dnešného dňa Zeme v našej obci Veľké Úľany. Dnes sme spoločnými silami dokázali urobiť pre našu peknú obec prospešnú a hlavne záslužnú, dobre zvládnutú akciu – vyčistenie ulíc a verejných priestranstiev ??.
Pevne veríme, že akcia na ktorej sme sa zúčastnili s vedením obce a ďalšími miestnymi organizáciami bola prínosom ako pre deti tak aj pre dospelých, rodičov, starých rodičov, ktorý sa aktívne spolupodieľali na čistení našej obce. Zároveň sme nesmierne radi, že sa za OZ 1051 i napriek nie celkom priaznivému počasiu zúčastnilo takmer 40 ľudí, ktorí si prerozdelili jednotlivé ulice a verejné priestranstvá do 11 skupín a pustili sa smelo do zberu odpadkov ?.
Keďže OZ 1051 malo k dispozícii aj nákladné auto, niektorí členovia sa pustili do zberu veľko – objemového odpadu spred rodinných domov s cieľom pomôcť miestnej organizácii Vps Veľké Úľany.
Na záver by sme sa taktiež veľmi pekne chceli poďakovať obci Veľké Úľany za poskytnutie občerstvenia a všetkým sponzorom, ktorí dnešný deň ochotne podporili, zabezpečili výbavu pre účastníkov dňa Zeme, odvoz odpadu na skládku a občerstvenie v podobe nápojov a sladkých maškŕt pre našich najmenších ?.

P.S.: Na dnešný deň Zeme mali naši účastníci zaujímavé postrehy a väčšina z nás sa zhodla na tom, že v našich uliciach je veľa voľne vyhodených odpadkov, ktoré si človek ani len nevšimne pri jazde autom? alebo na bicykli ? a práve preto si myslíme, že takúto očistu by nebolo na škodu organizovať aj viac krát do roka a predovšetkým učiť naše malé ratolesti k poriadku a čistote v našej obci ako aj všade tam, kde ich nohy zavedú 🙂

Priatelia, ešte raz VEĽKÉ ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie. ♻️

Tím 1️?5️1️⃣

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *